Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên thế giới, áp dụng thực tế Việt Nam

Cập nhật vào ngày: 17 / 01 / 2024

Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Úc… đang ưu tiên mạnh mẽ đăng ký và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Tại Hàn Quốc, chỉ thuốc BVTV sinh học mới được bán online, thuốc BVTV hóa học tuyệt đối không được bán qua mạng. Chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam.

Nguồn: https://nongnghiep.vn/video/uu-tien-dang-ky-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-sinh-hoc-tv373642.html