Nông nghiệp xanh: Chất thải nhựa trong nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 19 / 09 / 2022

Link video Nông nghiệp xanh: Chất thải nhựa trong nông nghiệp thuộc khuôn khổ đề tài Điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiếm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa (Chủ trì: PGS. TS. Mai Văn Trịnh) phát sóng trên VTV1 (link bên dưới)

https://vtv.vn/video/nong-nghiep-xanh-chat-thai-nhua-trong-nong-nghiep-579344.htm