Hội thảo quốc gia về Đất Việt Nam, hiện trạng sử dụng và thách thức

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

Hội Khoa học đất Việt Nam

Ngày 27 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo quốc gia về đất Việt Nam, hiện trạng sử dụng và thách thức.

Khai mạc hội nghị, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, PGS.TS Lê Quốc Doanh đã nói về hiện trạng khoa học đất, quan hệ đất và cây trồng, và cơ cấu ngành nông nghiệp. Bộ sẽ luôn theo sát Hội khoa học đất, và tạo điều kiện để hội ngày càng phát triển.

Trong Hội nghị lần này, các tham luận được các nhà khoa học đất đầu ngành trình bày, tập trung phản ánh 3 vấn đề:

- Đánh giá số lượng, chất lượng và tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung

- Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất ở Việt Nam trong thập niên vừa qua

- Làm rõ một số thách thức và đề xuất một số giải pháp phục vụ quản lý sử dụng đất trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.

Người đưa tin

 

Đinh Việt Hưng