Tọa đàm: Khơi thông chính sách khoa học công nghệ

Cập nhật vào ngày: 20 / 07 / 2023

Chương trình "Tọa đàm: Khơi thông chính sách khoa học công nghệ" phát sóng trên VTV1

Link: https://vtv.vn/video/toa-dam-khoi-thong-chinh-sach-khoa-hoc-cong-nghe-630829.htm