Cuộc thi ảnh ''Tìm hiểu các sáng kiến sinh thái nông nghiệp ở vùng sông Mekong"

Cập nhật vào ngày: 24 / 08 / 2018

Kính gửi: Lãnh đạo đơn vị và các cán bộ quan tâm

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi thông tin về cuộc thi ảnh ''Tìm hiểu các sáng kiến sinh thái nông nghiệp ở vùng sông Mekong" trước diễn đàn "Sinh thái nông nghiệp tương lai" sẽ diễn ra trong tuần thứ 5 của tháng 11/2018

20 bức ảnh tốt nhất được lựa chọn sẽ được trình chiếu trong diễn đàn "Sinh thái nông nghiệp tương lai"

 3 bức ảnh đẹp nhất sẽ được trao giải thưởng tiền mặt từ 150 $ đến 350 $.

Thời hạn gửi ảnh là ngày 30 tháng 9 năm 2018, email agroecologynetworksea@gmail.com ở định dạng có chất lượng cao, định dạng JPG hoặc PNG, cùng với văn bản trình bày sáng kiến ​​nông học

Thông tin chi tiết xem trong link bên dưới:

https://ali-sea.org/website-content-for-the-photo-contest/

ALiSEA team