Bộ môn Sinh học môi trường

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Bộ môn Sinh học môi trường

 

1. Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau:

o   Nghiên cứu cơ bản có định hướng về cơ sở sinh học phục vụ phát triển các biện pháp xử lý ô nhiễm;

o   Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và nông thôn bằng các biện pháp sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng được giao, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn gồm:

o   Nghiên cứu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và cơ sở khoa học của việc xử lý ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp sinh học;

o   Nghiên cứu độc học và chỉ thị sinh học môi trường nông nghiệp, nông thôn;

o   Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và lựa chọn các tác nhân sinh học phục vụ bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn;   

o   Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ bảo vệ môi trường; xử lý ô nhiễm đất, nước; chống xói mòn đất, sa mạc hóa, mặn hoá, phèn hoá; ô nhiễm hóa chất nguy hiểm và các nguồn phát thải gây ô nhiễm khác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và nông thôn bằng biện pháp sinh học;

o   Nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm cải tạo môi trường, tái sử dụng phụ phẩm trong nông nghiệp, tạo vùng sản xuất sạch hơn phục vụ sản xuất nông sản an toàn, khắc phục rào cản kỹ thuật môi trường trong thương mại hàng hoá;

o   Đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp sinh học.

3. Nguồn nhân lực:

o   Đến nay, Bộ môn có 12 cán bộ viên chức, trong đó có 2 Tiến sĩ, 5 Thạc sỹ, 5 đại học bao gồm 5 cán bộ có chuyên ngành công nghệ sinh học, 1 bảo vệ thực vật, 1 vi sinh, 1 trồng trọt, 5 nông học, 1 kế toán, 1 môi trường và 1 công nghệ thực phẩm.

o   Lãnh đạo Bộ môn:     Trưởng Bộ môn: TS. Lương Hữu Thành   

                                            Phó trưởng Bộ môn: TS. Vũ Thúy Nga

 

4. Các đề tài, dự án đã thực hiện

o   Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh để chế biến phế thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ sinh học tại các nông hộ ở Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An (đề tài cấp bộ, 2009-2012);

o   Ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để sản xuất rau an toàn (đề tài cấp nhà nước, 2006-2009);

o   Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải nhà máy chế biến tinh bột sắn (đề tài cấp nhà nước, 2010-2012);

o   Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bình Phước (đề tài cấp nhà nước, 2010-2011);

o   Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đăk Lăk (đề tài cấp nhà nước, 2010-2011);

o   Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Nam (đề tài cấp nhà nước, 2010-2011);

 

Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Sinh học môi trường 

Phố Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.37893273    Email: sinhhocmoitruong@gmail.com