Bộ môn Môi trường nông thôn

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Bộ môn Môi trường nông thôn

 

1. Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau:

o   Nghiên cứu, đánh giá các nguồn ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn;

o   Đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm và quản lý bền vững môi trường, nông nghiệp nông thôn;

o   Tư vấn đề xuất giải pháp và cơ chế chính sách trong quản lý môi trường nông nghiệp, nông thôn.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng được giao, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn gồm:

o   Nghiên cứu các nguồn gây ô nhiễm môi trường và đánh giá ảnh hưởng của chúng tới sức khoẻ con người, chất lượng cuộc sống của người dân ở các vùng nông thôn;

o   Nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ phù hợp để xử lý ô nhiễm và tái sử dụng rác thải để bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn;

o   Nghiên cứu các hình thức thu gom, xử lý và tái sử dụng chất thải phù hợp với từng vùng nông thôn;   

o   Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý bền vững môi trường nông thôn;

o   Nghiên cứu và đề xuất quy hoạch, các mô hình làng kinh tế sinh thái, làng nghề phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường;

o   Nghiên cứu kinh tế môi trường nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và nông thôn;   

o   Đào tạo và chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường trong các vùng nông thôn.

3. Nguồn nhân lực:

o   Đến nay, Bộ môn có 8 cán bộ viên chức, trong đó có 2 Tiến sĩ, 5 Thạc sỹ, 1 đại học bao gồm 2 cán bộ có chuyên ngành sinh học, 1 môi trường, 1 trồng trọt, 1 thổ nhưỡng, 1 bảo vệ thực vật

o   Lãnh đạo Bộ môn:     Trưởng Bộ môn: TS. Bùi Thị Lan Hương

                                            Phó trưởng Bộ môn: TS. Đào Văn Thông

4. Các đề tài, dự án đã thực hiện

o   Ứng dụng công nghệ sinh học phù hợp để  xử lí nước thải ở làng nghề sản xuất bún ở Hà Tây (đề tài cấp bộ, 2007-2008);

o   Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn cây rau ăn lá (đề tài cấp bộ, 2007-2009);

o   Nghiên cứu công nghệ xử lý nguồn nước mặt bị ô nhiễm ở vùng nông thôn bằng công nghệ sinh thái (đề tài cấp nhà nước, 2009-2010);

o   Nghiên cứu một số giải pháp hạn chế nhiễm bẩn kim loại nặng trong đất để phục vụ sản xuất rau an toàn (đề tài cấp cơ sở, 2009-2011);

o   Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nguồn nước ô nhiễm do phế thải chế biến tinh bột sắn phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân tại tỉnh Kon Tum (đề tài cấp bộ, 2009-2012);

o   Ứng dụng chế phẩm sinh học và thực vật thủy sinh xử lý nước thải nhà máy CB tinh bột sắn tại Yên Bái (đề tài hợp tác với địa phương, 2011-2012);

o   Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ quản lý ô nhiễm môi trường đất trồng rau chuyên canh tại các tỉnh phía Bắc (đề tài cấp bộ, 2012-2014);

o   Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp xử lý suy thoái môi trường nước nhằm sử dụng bền vững tài nguyên cho các vùng nuôi tôm tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ và vùng nuôi cá tra ở ĐBSCL (đề tài cấp nhà nước, 2013-2014).

Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Môi trường nông thôn

Phố Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 7892 398    Email: moitruongnongthon@gmail.com