Tuần lễ truyền thông về Quỹ Newton Việt Nam trên Facebook của Đại sứ quán Anh

Cập nhật vào ngày: 15 / 03 / 2017

Kính gửi các nhà khoa học và nhà quản lý,

Quỹ Newton của Chính phủ Anh hợp tác với 16 quốc gia (trong đó có Việt Nam) nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các quốc gia này vì mục tiêu phát triển bền vững. Trong tuần này (13/3-17/3), Quỹ Newton Việt Nam sẽ là chủ đề của tuần lễ truyển thông trên trang Facebook của Đại sứ quán Anh. Mỗi ngày trên trang Facebook của ĐSQ sẽ có 3 phần đăng tải về Quỹ Newton Việt Nam. Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin tổng quát, những hoạt động nổi bật và thành tựu của Quỹ trong thời gian qua và cả những cơ hội sắp tới.

 

Xin kính mời anh/chị theo dõi tuần lễ về Quỹ Newton tại đâyRất mong các anh/chị hỗ trợ chia sẻ thông tin này.

 

Chúng tôi sẽ triển khai tuần lễ về Quỹ Newton tiếp theo vào tháng 9/2017.

 

Xin chân thành cảm ơn!

 

Trân trọng,

 

Thu Trà

 

Nguyen Thu Tra (Ms) | Newton Fund Programme Officer |

British Embassy Hanoi | Central Building | 31 Hai Ba Trung street | Hanoi | Vietnam |

T: +84 4 3936 0500 ext 2271; Direct: +84 4 3936 0571| Mob: +84 (0) 982389464 | FTN: 8493 2271 |

Email: nguyenthu.tra@fco.gov.uk |

Website: gov.uk/world/vietnam | Follow the British Embassy sites on FacebookBlog and Flickr

(Working hours: Mon, Fri: 09:00am-12:30 pm; Tue,Wed, Thu: 01:30pm-05:00pm)

 

Newton-Fund-Master-rgb - Copy

www.newtonfund.ac.uk

 

Please visit the Newton Fund website to explore existing research funding opportunities for Vietnam