Đoàn công tác Đại học Feng Chia, Đài Loan thăm và làm việc với Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 06 / 05 / 2016

Ngày 20/4/2016, Đoàn công tác Đại học Feng Chia/ GIS Research Centre đã có làm việc tại Viện Môi trường Nông nghiệp để trao đổi về khả năng hợp tác nghiên cứu ứng dụng GIS và công nghệ Viễn thám/ Geo-Sciences  trong môi trường nông nghiệp.

PGS.TS. Phạm Quang Hà – Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp đã giới thiệu chung với các bạn về Viện, đội ngũ cán bộ và một số nội dung nghiên cứu mà viện quan tâm hiện nay, đặc biệt trong việc áp dụng các công nghệ viễn thám và mô hình hóa đến đánh giá các tác động môi trường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường đất và nước, dự báo phát thải khí nhà kinh, công nghệ phân tích và kiểm định. GS Jimmy Chou, giám đốc trung tâm nghiên cứu GIS RESEARCH CENTRE, FENCG CHIA UNIVESITY đã giới thiệu về nghiên cứu môi trường của Đài Loan, các nhiệm vụ chính của Cục Bảo tồn đất, nước Đài Loan và các biện pháp dự đoán kiểm soát thiệt hại thiên tai, giới thiệu về Trung tâm GIS và các lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm, đề xuất chương trình hợp tác quốc tế bao gồm trao đổi cán bộ nghiên cứu và chương trình hướng dẫn đào tạo nghiên cứu sinh quốc tế trong đó có nghiên cứu sinh đến từ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Phương Loan – Trưởng bộ môn Mô hình hóa và CSDL môi trường đã giới thiệu về Bộ môn, các hướng nghiên cứu chính và các dự án hợp tác quốc tế mà đơn vị đang thực hiện, đặc biệt chú ý đến công nghệ viễn thám, bản đồ và mô hình hóa và nhu cầu đào tạo cán bộ chuyên môn cao.

Các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện của mỗi bên cũng như khả năng gửi các thực tập sinh và nghiên cứu sinh của Viện Môi trường Nông nghiệp sang học tập tại Đại học FEN CHIA UNIVERSITY/ GIS RESEARCH CENTRE.

Nhân dịp này, GS Jimmy Chou đã phỏng vấn trực tiếp một số ứng viên tiềm năng cho chương trình đào tạo Nghiên Cứu Sinh Quốc tế của trường đại học Feng Chia Đài Loan và ký kết thỏa thuận hợp tác MOU với PGS. TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông Nghiệp về khả năng tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật của hai bên./.

Ký kết thỏa thuận hợp tác MOU giữa GS Jimmy Chou và PGS. TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông Nghiệp

GS Jimmy Chou giới thiệu về tình hình môi trường của Đài Loan và Trung tâm GIS