Hội thảo về môi trường tại Bang Kok - Thailand - Quy Nafosted

Cập nhật vào ngày: 08 / 05 / 2016

Hội đồng Nghiên cứu Anh quốc (Research Councils UK – RCUK), phối hợp cùng Quỹ Nghiên cứu Thái Lan (Thailand Research Fund – TRF), sẽ đồng tổ chức hội thảo giới thiệu, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu cho nhà khoa học thuộc các lĩnh vực: Ô nhiễm khí quyển và sức khỏe con người, Tài nguyên nước, Đất than bùn và rừng ngập mặn nhiệt đới từ15/6 đến 16/6/2016, tại Bangkok, Thái Lan.

Tại Việt Nam, NAFOSTED là đầu mối phối hợp tổ chức và sẽ tuyển chọn tối đa 15 nhà khoa học tham gia Hội thảo (tối đa 05 nhà khoa học/lĩnh vực). Chi phí ăn, ở, đi lại cho nhà khoa học tham dự Hội thảo sẽ do RCUK và TRF tài trợ. 

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham dự: 17h00 ngày 19/05/2016.

Để biết thêm chi tiết, anh chị vui lòng truy cập Thông báo tiếp nhận hồ sơ trên website của Quỹ:http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-tham-gia-Hoi-thao-ket-noi-nha-khoa-hoc-UK-Dong-Nam-A-201/