Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Đức

Cập nhật vào ngày: 06 / 06 / 2019

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

               Các cán bộ khoa học quan tâm

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi thông tin học bổng tiến sĩ tại Đức

Nơi đào tạo: The Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture of the Johann Heinrich von Thünen Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries in Braunschweig (Germany)

Thông tin chi tiết xem trên file đính kèm

Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Đức

(Nguồn: PGS. TS. Phạm Quang Hà)