Agresults Việt Nam mời đăng ký tham gia dự án

Cập nhật vào ngày: 18 / 04 / 2017

Dự án “Sản xuất Lúa bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults” (AVERP)

Mời Đăng ký tham gia dự án

Thay mặt dự án “Sản xuất Lúa bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults” (AVERP), cơ quan Quản lý dự án – Tổ chức phát triển Hà Lan SNV – xin kính mời các đơn vị quan tâm tham gia vào một cuộc thi cấp quốc gia nhằm kiểm định hiệu quả của Cơ chế “Hỗ trợ tài chính dựa trên Kết quả” nhằm nhân rộng các sáng kiến Công nghệ canh tác lúa làm  giảm khí nhà kính phát thải ra từ quá trình canh tác lúa. Dự án sẽ được triển khai tại tỉnh Thái Bình thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2017 – 2021.

Các đơn vị quan tâm có thể tải toàn bộ nội dung của Hồ sơ mời Nộp Đề xuất của dự án bao gồm các thông tin cơ bản, mục tiêu và quy chế cuộc thi cùng mẫu đăng ký tham gia tại đây.

Để nhận biểu mẫu Hồ sơ Kỹ thuật (Phụ lục 1 của Hồ sơ mời nộp Đề xuất) dạng văn bản word, xin vui lòng gửi email tới Ban Quản lý Dự án AVERPqua email infoAgresults@snv.org.

Khi nộp Hồ sơ đăng ký tham gia, các đơn vị quan tâm đồng ý  tuân thủ các yêu cầu của Hồ sơ mời Nộp Đề xuất, bao gồm quy trình và hướng dẫn nộp đề xuất. Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký tham gia có đầy đủ chữ ký là trước 17.00 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Các đơn vị đăng ký tham gia được yêu cầu nộp đồng thời Hồ sơ Kỹ thuật bản mềm tới hộp thư điện tử: infoAgresults@snv.org và bản cứng với đầy đủ chữ ký và con dấu được gửi qua bưu điện tới:

Địa chỉ: Văn phòng Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV

Tầng 3, Nhà D, Khách sạn La Thành,

218 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội,Việt Nam

Ngoài phong bì nộp Hồ sơ bản cứng và tiêu đề thư điện tử cần ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia Dự án Sản xuất Lúa Bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults”.

Cơ quan Quản lý Dự án cùng các tổ chức thành viên của Ban quản lý Đề án AgResults sẽ xem xét và sàng lọc các hồ sơ theo các tiêu chí được mô tả trong Hồ sơ mời nộp Đề xuất. 15 hồ sơ đáp ứng tốt nhất các tiêu chí lựa chọn sẽ được mời tham gia dự án.

Chúng tôi đánh giá cao sự hưởng ứng kịp thời của các đơn vị quan tâm và mong muốn được hợp tác với Quý đơn vị để thực hiện thành công dự án quan trọng này.

http://www.snv.org/update/agresults-vietnam-request-applications-agresults-viet-nam-moi-dang-ky-tham-gia-du

Link xem phần phụ lục ngày 13 tháng 4 năm 2017:

http://www.snv.org/update/agresults-vietnam-request-applications-agresults-viet-nam-moi-dang-ky-tham-gia-du

Tải file tiếng Việt

Tải file tiếng Anh