Danh mục Nhiệm vụ KHCN hợp tác với địa phương từ 2008 đến nay

Cập nhật vào ngày: 14 / 12 / 2015

Danh mục Nhiệm vụ KHCN hợp tác với địa phương từ 2008 đến nay

 

1.    Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng men ủ vi sinh để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại Đắk Lắk (2007-2009)

2.    Đánh giá chất lượng đất, nước tưới tại Tam Đảo và Mê Linh phục vụ quy hoạch vùng rau an toàn (2008)

3.    Đánh giá hiện trạng môi trường (đất, nước, không khí, rác thải) tại một số khu vực nguy cơ ô nhiễm cao trên địa bàn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, phục vụ công tác quản lý và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường (2008-2009)

4.    Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi lợn với Thanh Hóa (2010)

5.    Nghiên cứu sử dụng phế phụ phẩm rơm rạ, trấu để sản xuất than sinh học nhằm cải tạo đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Sóc Sơn, Hà Nội (2010-2011)

6.    Nghiên cứu mô hình thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV phát thải trong sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội (2010-2011)

7.    Xây dựng mô hình ứng dụng thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 và một số sản phẩm sinh học trong sản xuất rau an toàn tại Hà Nội (2010-2011)

8.    Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hưu cơ VSV chức năng cho cây lạc, cà phê (2010-2012)

9.    Ứng dụng chế phẩm sinh học và thực vật thủy sinh xử lý nước thải nhà máy CB tinh bột sắn tại Yên Bái (2011-2012)

10. Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm sinh học và ứng dụng để xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị (2011-2013)

11. Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quang Nam (2012)

12. Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vật từ bã thải trồng nấm, phế thải chăn nuôi và trồng trọt tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (2012)

13. Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm sinh học và ứng dụng để xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (2012)

14. Xây dựng mô hình xử lý chất thải từ quá trình chế biến tinh bột Dong Riềng làm thức ăn gia súc và phân bón hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn (2012-2013)

15. Áp dụng công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng và phân bón hữu cơ vi sinh vật đa chức năng tại tỉnh ĐakNông (2012-2014)

16. Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên (2012-2015)