Các đề tài, dự án thực hiện trong năm 2014

Cập nhật vào ngày: 20 / 03 / 2015

Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm hóa chất đến hiện tượng nuôi tôm nước lợ chết hàng loạt tại ĐBSCL. ThS. Trần Quốc Việt. 2013-2014

2. Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. ThS. Bùi Thị Phương Loan. 2013-2015

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp xử lý suy thoái môi trường nước nhằm sử dụng bền vững tài nguyên cho các vùng nuôi tôm tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ và vùng nuôi cá tra ở ĐBSCL. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn. 2013-2015

4. Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải sau chế biến tinh bột sắn. TS. Lương Hữu Thành. 2014-2015

Chương trình nông thôn miền núi

1. Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học (BIOEM) xử lý chất thải chăn nuôi tại Nghệ An. ThS. Phạm Thị Thanh Huyền. 2013-2015

2. Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật Biogreen phân huỷ tàn dư  thuốc bảo vệ thực vật trong đất sản xuất rau. T.S Lương Hữu Thành. 2013-2014

3. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc. Nguyễn Thị Yến. 2014

4. Tối ưu hoá quá trình nhân sinh khối chủng vi sinh vật phân giải Silicate trên thiết bị lên men chìm, dung tích 30 lít. T.S Lương Hữu Thành. 2014

5. Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vật từ phế phụ phẩm trồng nấm và nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. T.S Đào văn Thông. 2012-2014

Đề tài cấp Bộ

1. Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ quản lý ô nhiễm môi trường đất trồng rau chuyên canh tại các tỉnh phía Bắc. TS. Bùi Thị Lan Hương. 2012-2014

3. Quan trắc và phân tích môi trường đất miền bắc Việt nam. ThS. Hà Mạnh Thắng. hàng năm

4. Quan trắc và môi trường đất miền nam. ThS. Đỗ Thu Hà. hàng năm

5. Quan trắc và môi trường đất tây nguyên - Nam Trung Bộ. TS. Lê Hồng Lịch. Hàng năm