Danh mục Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước từ 2008 đến nay

Cập nhật vào ngày: 14 / 12 / 2015

Danh mục Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước từ 2008 đến nay

 

I.            Nghiên cứu cơ bản

1.    Nghiên cứu sinh học sinh thái bọ phấn trắng Bemesia tabaci (Gennedius) hại cà chua, dưa chuột (2006-2008)

2.    Nghiên cứu thành phần độc tố trừ cỏ chiết xuất một số loài thực vật ở Việt Nam và khả năng ứng dụng chúng trong phòng trừ cỏ dại (2006-2008)

3.    Nghiên cứu động thái phát thải Khí Nhà Kính (KNK) trên các hệ thống canh tác lúa nước (NAFOSTED) (2012-2013)

4.    Đánh giá biến đổi khí hậu trong lịch sử thông qua các chỉ tiêu hóa lý trong vòng năm của cây Thông nhựa ở tỉnh Quảng Bình và cây Pơ Mu ở tỉnh Lào Cai (NAFOSTED) (2015-2017)

II.          Chương trình KHCN

5.    Nghiên cứu công nghệ xử lý nguồn nước mặt bị ô nhiễm ở vùng nông thôn bằng công nghệ sinh thái (2009-2010)

6.    Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cao lương ngọt (Sweet sorghum) có năng suất cao, chất lượng tốt cho sản xuất ethanol nhiên liệu (2009-2011)

7.    Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải nhà máy chế biến tinh bột sắn (2010-2012)

8.    Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp xử lý suy thoái môi trường nước nhằm sử dụng bền vững tài nguyên cho các vùng nuôi tôm tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ và vùng nuôi cá tra ở ĐBSCL (2013-2015)

9.    Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm hóa chất đến hiện tượng tôm nuôi nước lợ chết hàng loạt tại đồng bằng sông Cửu Long (2013-2015)

III.        Chương trình nông thôn miền núi

10. Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bình Phước (2010-2011)

11. Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đăklăk (2010-2011)

12. Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quang Nam (2010-2011)

13. Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng phân bón thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học để sản xuất nông sản an toàn tại Phú Thọ (2010-2011)

IV.         Dự án sản xuất thử nghiệm

14. Ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để sản xuất rau an toàn (2006-2009)

15. Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải sau chế biến tinh bột sắn (2014-2015)

       V Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH

16. Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô, đậu tương và mía) tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng (2012-2013)

17. Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (2013-2015)