Giải thưởng Nhật Bản 2017 cho những nhà nghiên cứu nông nghiệp trẻ

Cập nhật vào ngày: 10 / 04 / 2017

Ngày 7 tháng 4 năm 2017

Chào các bạn của JIRCAS

Chúng tôi đang treo Giải thưởng Nhật Bản 2017 cho những nhà nghiên cứu nông nghiệp trẻ

Nộp hồ sơ theo Link sau: https://www.jircas.go.jp/en/young_award/2017

Hạn nộp hồ sơ trước ngày 26 tháng 4 năm 2017

Để biết thêm về JIRCAS, tham khảo link dưới đây

https://www.jircas.go.jp/en/public_relations/jircas_mailmagazine

Best regards,Eizo Tatsumi, Ph.D.
Head
Information and Public Relations Office
Research Planning and Partnership Division
JIRCAS