Phương pháp thuyết giảng và trình bày báo cáo khoa học

Cập nhật vào ngày: 04 / 11 / 2016

Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức chương trình seminar với chủ đề: Phương pháp thuyết giảng và trình bày báo cáo khoa học do TS. Nguyễn Văn Toàn, Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội thuyết giảng.
 
Thời gian tổ chức: 8h30-11h30, ngày 4 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường Viện Môi trường Nông nghiệp.
Đây là một trong những nội dung nâng cao kỹ năng cho cán bộ vì vậy đề nghị các đ/c Lãnh đạo các đơn vị thông báo rộng rãi và bố trí thời gian phù hợp để các cán bộ trong đơn vị tham gia. Đề nghị toàn thể cán bộ trong Viện sắp xếp thời gian tham gia và học tập đúng giờ.
 
Liên hệ: ThS. Đỗ Thị Hồng Dung