Lãnh đạo Viện

Cập nhật vào ngày: 11 / 03 / 2020

 1. Viện trưởng: PGS. TS. Mai Văn Trịnh

Email: maivantrinh@gmail.com, LLKH

 2. Phó Viện trưởng: TS. Trần Văn Thể

Email: thevasi02@gmail.com, LLKH

 3. Phó Viện trưởng: TS. Trần Quốc Vương

Email: quoc.vuong@yahoo.com, LLKH