Lãnh đạo Viện

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

 Viện trưởng: PGS. TS Mai Văn Trịnh

Email: maivantrinh@gmail.com, LLKH

 

 Phó Viện trưởng: PGS. TS Phạm Quang Hà

Email: dongsongsao8@gmail.com, haphamquang@fpt.vn, LLKH,

 

Phó Viện trưởng: TS. Trần Văn Thể

Email: thevasi02@gmail.com. LLKH