Quyết định số 819/QĐ-BNN-KHCN v/v Phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2050 ký ngày 14/3/2016

Cập nhật vào ngày: 24 / 03 / 2016

Quyết định số 819/QĐ-BNN-KHCN v/v Phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2050 ký ngày 14/3/2016.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Đinh Việt Hưng iaehung@gmail.com, sđt 0984224074

 

Tải về