Hội nghị “Tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các nông dân"

Cập nhật vào ngày: 27 / 06 / 2017

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng, Viện Môi trường Nông nghiệp sự phối hợp với Chi cục Trồng trọt & BVTV các tỉnh trong khuôn khổ dự án: Bắc Ninh, Lâm Đồng và Tp Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các nông dân trong và ngoài mô hình sản xuất rau an toàn theo QCVN 01:132/BNNPTNT và các đơn vị có liên quan” thuộc dự án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại vùng trồng rau trọng điểm cung cấp cho thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2017”.

Về dự Hội nghị có ông Trần Thanh Bình - Vụ Khoa học & CN thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, ông Mai Văn Trịnh - Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, ông Hoàng Sỹ Bích - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV các tỉnh: Bắc Ninh, Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia mô hình thuộc Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại vùng trồng rau trọng điểm cung cấp cho thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2017”.

Hội nghị đã được nghe báo cáo “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại vùng trồng rau trọng điểm cung cấp cho thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh” do Viện Môi trường Nông nghiệp thông qua. Bên cạnh đó các đại biểu tham dự Hội nghị cũng báo cáo, phát biểu tham luận chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý quá trình kết nối sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của các đơn vị trực tiếp thực hiện như:  Kết nối sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh; Công tác quản lý sử dụng thuốc BVTV, dư lượng thuốc BVTV tại Lâm Đồng; Một số kinh nghiệm hình thành và quản lý chuỗi nông sản an toàn tại Lâm Đồng; Kết quả thực hiện mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại HTX dịch vụ Nông nghiệp Anh Đào.

Cuối Hội nghị, các đại biểu đã đi tham quan các mô hình sản xuất rau an toàn theo QCVN 01:132/BNNPTNT của Dự án năm 2017 tại trang trại, nhà sơ chế rau an toàn của công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên và HTX dịch vụ Nông nghiệp Anh Đào tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

(Nguồn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng

http://www.bvtvld.gov.vn/thong-tin-hoat-dong/nganh-nong-nghip/1462-hoi-nghi-tham-quan-hoc-tap,-trao-doi-kinh-nghiem-giua-cac-nong-dan-trong-va-ngoai-mo-hinh-san-xuat-rau-an-toan-theo-qcvn-01-132-bnnptnt.html)