Báo cáo Hội nghị Khoa học Bộ môn Môi trường Nông thôn

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2017

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ môn Môi trường Nông thôn đã có 5 báo cáo khoa học. Tham dự buổi báo cáo này có Ban Giám đốc Viện, Hội đồng Khoa học Viện, các cán bộ phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng toàn thể cán bộ Bộ môn Môi trường Nông thôn.

Danh sách các báo cáo như sau:

Báo cáo chung: Tình hình nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016, phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020; các mong muốn

Trình bày: TS. Bùi Thị Lan Hương

        BC 1: Nghiên cứu khả năng ứng dụng và xây dựng quy trình hướng dẫn sử dụng kết hợp đồng bộ giữa thuốc BVTV hóa học và sinh học đề phòng trừ sâu bệnh trên 2 nhóm rau chính (ăn lá và ăn quả) phục vụ sản xuất rau an toàn tại vùng rau chuyên canh các tỉnh phía Bắc

Trình bày: KS. Trần Thị Hương

 

        BC 2: Xử lý nước thải nhà máy bia bằng biện pháp sinh học

Trình bày: ThS. Đỗ Thị Hải

 

BC 3: Hiện trạng và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng

Trình bày: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền

 

BC 4: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Trình bày: ThS. Lê Thị Thanh Thủy