Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự án ‘đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” đợt 1/2015

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

Ngày 10 tháng 2 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ chính thức tổ chức lễthông báo mời nộp nhận hồ sơ đăng ký tiểu dự án (Đợt 1) củaDự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project - VIIP). Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi 55 triệu USD của Ngân hàng Thế giớitrong thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2018.

http://www.nafosted.gov.vn/vi/viip/Tin-tuc-va-su-kien/THONG-BAO-VE-VIEC-TIEP-NHAN-HO-SO-DANG-KY-THAM-GIA-DU-AN-DOI-MOI-SANG-TAO-HUONG-TOI-NGUOI-THU-NHAP-THAP-DOT-12015-6/

 

Tải về